“Berjalankah terus, meski ada rintangan.” “Alon-alon, waton kelakon.” Biar lambat, asal tertunaikan. Kerap juga dimaknai, biar lambat, asal selamat. Inilah nasihat yang kerap kudengar sebagai keturunan orang Jawa Tengah. Nasihat yang kemudian rupanya menimbulkan kesalahpengertian yang fatal. Kok fatal? Ya. Sebab nasihat ini acapkali dimaknai sebagai penyebab banyak orang bergerak lambat, tak ingin bergegas, tak […]