“Manusia pasti menjadi hamba dari sesuatu. Maka pilihlah sebaik-baik tuan, yang merupakan Tuan dari segala hamba.” Manusia diciptakan dengan kebutuhan untuk bersandar. Pada pikirannya, pada perasaannya, pada jabatannya, pada keluarganya, pada nama baiknya, dan pada banyak lagi jenisnya. Maka memilih tempat bersandar menjadi hal yang krusial, sebab ia menentukan keleluasaan kita dalam bergerak, bertindak.