“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al Baqarah: 277) Merenungi ayat ini—berbekal tafsir Zhilal—kupahami cara mudah tuk mendapatkan ketentraman jiwa. Kesirnaan kekhawatiran dan kesedihan dalam menjalani beragam peristiwa hidup. Ia lah melalui […]