“Tuhan tak pernah jauh. Kita lah yang kadang lupa berlabuh.” Dia selalu terjaga, tak pernah henti mengurus makhluknya. Dia Maha Melihat, tak pernah satu pun perbuatan kita yang lepat. Dia Maha Kuasa, tiada daya upaya selain apa yang diberikan-Nya. Maka bagaimana mungkin ada diri yang merasa Dia begitu jauh? Ah, bagaimana kah Dia pernah menjauh, […]