Dijadikan dalam diri kita passion, cetak biru yang kala dijalani kan hadirkan kesungguhan meski banyak rintangan, sebab kita adalah khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Sungguh tugas di bumi demikian banyak, takkan sanggup dijalankan oleh segelintir orang. Tuhan ciptakan banyak makhluk untuk menjadi abdiNya, memakmurkan buminya, menggunakan untuk sebaik-baik kepentingan makhlukNya. Maka memang dijadikanlah setiap […]